Nhân viên là cốt lõi của bền vững

Chúng tôi tin rằng xây dựng được hạnh phúc, chú trọng con đường sự nghiệp cho nhân viên, sự hài lòng trong công việc và môi trường tích cực sẽ là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của The Coffee House. Hãy đến với chúng tôi khi nhận thấy những giá trị này phù hợp với bạn!

Delivering Happiness – Sứ mệnh truyền tải hạnh phúc

Tại The Coffee House, chúng tôi trân trọng và đề cao giá trị kết nối giữa con người và trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng niềm vui của khách hàng sẽ được mang đến từ chính sự lan tỏa hạnh phúc từ những nhân viên tận tâm tại đây. Lẽ đó, một trong những cốt lõi hiện tại của doanh nghiệp là xây dựng được đội ngũ hạnh phúc và bền vững.

Các vị trí hiện tại

NOV 10
2018
WORKSHOP CHUYỆN CÀ PHÊ THÁNG 11
Saturday, November 10th, at 02:00 pm – 04:00 pm
The Coffee House Signature -19B Pham Ngoc Thach
SEP 22
2018
WORKSHOP YOUR UNIQUE COLD BREW
Saturday, Sep 22nd, at 09:00 am – 10:30 am
The Coffee House Signature -19B Pham Ngoc Thach
MAY 19
2018
NGHE CÀ PHÊ “KỂ CHUYỆN” THE ART OF PHIN
Saturday, Sep 22nd, at 09:00 am – 10:30 am
The Coffee House Signature -19B Pham Ngoc Thach
April 14
2018
CÀ PHÊ “KỂ CHUYỆN” – CHAPTER 2: BREWING
Saturday, Sep 22nd, at 09:00 am – 10:30 am
The Coffee House Signature -19B Pham Ngoc Thach